Organisasjonsarkiv

Spelemannslaget De Frilynde i Follo

Ein sjekk i arkivet til Landslaget for Spelemenn (nå FolkOrg), så står det at laget vart stifta 6. oktober 1982. Søknad om medlemsskap i Landslaget for Spelemenn var sendt 14. oktober, og på styremøte i LfS 20. november vart laget teke opp som eit medlemslag. Det er rimeleg å tru at laget har vore i sving ei tid før innmeldinga.

Dei første vedtektene kan du lese her.

Vedtekter oppdatert 2016.

Formelle dokument:

ÅrÅrsmeldingRekneskapProtokoll
2020protokoll
2019ÅrsmeldingRekneskapprotokoll
2018ÅrsmeldingRekneskapprotokoll
2017ÅrsmeldingRekneskapprotokoll
2016ÅrsmeldingRekneskapprotokoll
2015ÅrsmeldingRekneskapprotokoll
2014ÅrsmeldingRekneskapprotokoll
2013ÅrsmeldingRegnskapprotokoll
2012ÅrsmeldingRegnskapprotokoll
2011ÅrsmeldingRekneskapprotokoll
2010ÅrsmeldingRekneskapprotokoll
2009ÅrsmeldingRekneskapprotokoll
2008Årsmeldingprotokoll
2007Årsmeldingprotokoll
2006ÅrsmeldingRekneskapprotokoll
2005Årsmeldingprotokoll
2004Årsmeldingprotokoll
2003protokoll
2002protokoll
Årsmøte nov. 2001
2001protokoll
Årsmøte des. 2000
2000protokoll
Årsmøte des. 1999
1999protokoll
Årsmøte des. 1998
1998protokoll
Årsmøte nov. 1997
1997protokoll
Årsmøte nov. 1996
1996