Kategorier
Lagshistorie

Oppstart

Her vil me etter kvart skriva og legga inn bilete om laget frå starten i 1981/1982

Ein sjekk i arkivet til Landslaget for Spelemenn (nå FolkOrg), så står det at laget vart stifta 6. oktober 1982.
Søknad om medlemsskap i Landslaget for Spelemenn var sendt 14. oktober, og på styremøte i LfS 20. november

vart laget teke opp som eit medlemslag. Det er rimeleg å tru at laget har vore i sving ei tid før innmeldinga.