Kategorier
Lagshistorie

Konsert 2007

Konsert i 2007

Kategorier
Lagshistorie

Østlandets Blad 1996

ØB er på besøk på Hebekk i september 1996:

Kategorier
Lagshistorie

Bilaget Gla’låt 1990

Oppslag i bilaget Gla’låt i 1990. (Bilag til ØB)?

Kategorier
Lagshistorie

Omtale 1990

Dette biletet er truleg tatt ca 1990

Kategorier
Lagshistorie

Oppstart

Her vil me etter kvart skriva og legga inn bilete om laget frå starten i 1981/1982

Ein sjekk i arkivet til Landslaget for Spelemenn (nå FolkOrg), så står det at laget vart stifta 6. oktober 1982.
Søknad om medlemsskap i Landslaget for Spelemenn var sendt 14. oktober, og på styremøte i LfS 20. november

vart laget teke opp som eit medlemslag. Det er rimeleg å tru at laget har vore i sving ei tid før innmeldinga.