HEIM (tilbake til hovedsida)

Prioriterte slåttar sesongen 2019-2020 (kom gjerne med innspel og ev. endringsforslag)

 

Program pr. 18. sep.:

150 Rake råsa heim
211 Kvardagspols e. Henning Trøen
212 Skotsk e. Knut Kjøk
227 Vals i a-dur e. Aaslund  (landsfestiva?)

228 Oberst Løyntnant Ingier's storvals
231 Reinlender nr. 4 e. Aaslund
246 Finnskogpols e. Albin Skoglund (manglar note ennå)
262 Polka fra Enebakk   (landsfestiva?)
264 Reinlender e. Christian Mærli
265 Mester Hanevold, polka
266 Mot lysere tider, snoa
267 I grenseland, pols
268 Gammel reinlender fra Idd
532 Tanta til Beate
540 Tango e. Norskaug
44 Vals e. Nils Ursin - Brenn-Per = originalnote på 247.
92 Fjellfiolen

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

DIVERSE:

 

Etyde: Strøkøvelse frå Bjørn Kåre Odde 15/11-2017

 

Danske turdansnoter

 

Pols:

Tron Westberg frå Småviltlaget spelar pols på øvinga vår 13. nov. 2013.
Opptak 1  Brurlæken åt Sulhusgubben
Opptak 2 Pols e. Ingebrigtsvoll
Opptak 3 Polsen hass Jostein

Øving på polsrytmen vist av Ole Erik Feragen

 

John Ole Morken om Røros-polsen

 

Tango etter Arne Nordskaug  Det er Marianne Tomasgård og Øyvind Sandum som spelar på Sørmarkakurset 2016. Er det noen som kan navnet på den?

Norske folkedanser – med inspirasjon fra andre land

 

Folkedanslaget Springar'ns filmarkiv

 

"Notepermen" vår:
Her vil det bli lagt inn noter og lydfiler for medlemmene sitt behov:

NR NAVN: Noter Lyd DANSEART: KOMPONIST/KILDE
3
Polka m støyt note      
4
Masurka e. S. Nysæter note      
6
Rallaren från Gävle vals  
7
Heimreis frå bryllaup note reinlender Lars Hjellbakk
8
Pols e. Joh. Ingebrigtsvoll 008_Pols_Pols e. Johannes Ingebrigtsvoll pols e/Ingebriktsvoll
11
Masurka fra Frogn note masurka Tømte
13
Polsen hass Vegar 013_Pols_Polsen hass Vegar pols Vegar Storsve
15
Hambo på logen note hambo Karl Salomonsson
16
Reinlender nr 6 reinlender e/Nordskaug
 
Gallopp nr 7 Polka/gallopp e/Nordskaug
17
Ottadalsmasurka note masurka trad.
21
Pariser-polka note pariser e/Nordskaug
23
Reinlender nr. 9 note reinlender e/Nordskaug
24
Gammel galopp nr. 15 galopp e/Nordskaug
28
Gammel vals note   vals e/Sigurd Bjørnstad
31
Ringnesen note      
33
Den puken spilte note finnskogpols  
34
Polsdans e. Gustav Kåterud note finnskogpols  
35
Masurka nr. 3 masurka e/Nordskaug
 
Gammel reinlender nr. 4 reinlender e/Nordskaug
37
Vals e. Johan Skredderstugun vals trad.
38
Systra polka/galopp  
 
     
40
Bryggerhusen vals e/Norsdkaug
41
I Spelmannsstugan note schottis Blånn-Ole
43
Reinlender frå Øksendal note reinlender trad.
44
Brenn-Per vals  
45
Snurran note snoa Tore Hägg
46
I Bryllupsgården 046b_Pols_I bryllupsgaarden - pols 1 og 2 st pols Einar Galåen
47
Jostedølen note polka/galopp Magne Hesjevoll
48
Helsing til Lars Hjellbakk reinlender Ragnvald Lunde
49
Galopp e. Ø Skogum note      
50
Tverrvassvalsen note      
52
Byrteveen reinlender e/H. Brimi
53
Amerikaturen note pols trad.
59
Reinlender i A reinlender trad.
 
     
62
Reinlender nr. 4 (Dans ropte fela) reinlender  
65 Galopp e. Nordskaug

note m arr. Brevik

 

Note m. arr. Wenche

     
66
Geitleken finnskogpols  
68
Skotsk e. Biløygard note polka/galopp trad.
69
Stuggudalilngen

069a_Pols_Stuggudalingen

 

pols e. Johs. Reitan
71
Galopp fra Sør-Fron note polka/galopp trad.
75
Rønnåkra ganglåt Fingal Nilsson
76
Bergrosa note Bergrosa m. strøk vals Sven Nyhus
77
Funæsdalingen Funesdalingen pols trad.
79
Den Frilynde Den frilynde reinlender Hans Geitvik
81
Vårvindar friska (17. mai) Vaarvindar_friska pols  
82
Fjellbrura note marsj Sølvberg
87
Hirisjøvalsen note vals Anton Amundgård
88
Arnes Kroerminner note vals Arne Nordskaug
92
Fjellfiolen 092_Vals_Fjellfiolen vals Sven Nyhus
99
Drevsjøvalsen 099_Vals_Drevsjovalsen vals trad.
 
     
 
     
 
     
 
     
100
Dalakopa 100_Pols_Dalakopa pols trad
111
Mosippan 111_Vals_Mosippan vals Roland Cedermark
116
Merrapolsen 116_Pols_Merrapolsen pols  
120
Polsen has Jostein 120a_Pols_Polsen hass Jostein pols trad
121
Polska från Bingsjø polska e. Pekkos Per
122
Kyrkpolska note polska Lars Näsom
127
Reinlender e. Svein Nymo note reinlender e. Svein Nymo
128
Minner fra Gudbrandsdalen pols  
129
Härjedalingen note pols  
130
Hans Johansens hambo hamborgar e. Sigurd Fjellstad
132
Blind-Ola reinlender trad
138
Irsk Vals note vals  
147
Jeg gikk med ut i lunden grønn snoa (+sang)  
148
Møllerens Brudevals vals Ola E. Dalen
149
Når en liten mus skal ut og gå note reinlender Thorbjørn Egner
150
Rake råsa heim

side 1     side 2

reinlender Helge O. Førde
155
Hamborgar/Trippar note      
156
Gluggen note hamborgar Ola Kjelstad
158
Ranveig note vals Bent Jacobsen
159
Kuråsingen reinlender
160
Springleik e. Pål Skogum note lyd Vågåspringleik Pål Skogum
161
Veslefela mi Veslefela mi pols Jo Gjermunds
165
Vals av Svare vals Ola J. Svare
167
Langs Stjørdalselva vals Edgar Herigstad
169
Masurka frå Lom masurka Ole Foss
 
     
170
Skotsk e. Sigurd Eggen note polka/galopp trad.
171
Reinlender e. Asbjørn Stensrud reinlender Asbjørn Stensrud sr.
172
Vals e. Ola Moløkken note vals Ola Moløkken
173
Ferdameinn masurka trad.
174
Galopp nr. 16 note galopp Christian Mærli
175
Masurka nr. 8 note masurka Christian Mærli
176
Den melankolske valsen note vals Christian Mærli
177

Vals nr. 2

«Den korte valsen»

note vals

 

Christian Mærli

Sjå også nr. 263

178
Polsslått note pols Christian Mærli
179
Springar nr. 1 note springar Christian Mærli
180
Reinlender e. Konrad Skogen reinlender  
182
Stårreguten note vestlandsspringar  
183
Gånglåt av Frisell note gånglåt e. Søren Johansson
184
Trakteringslåten note snoa/gånglåt Edgar Heringstad
185
Den brente kaffekannen note reinlender Egil Hammermo
186
Fel-Jakup note Vågåspringleik trad.
188

Brennpers vals

orginalnote  (Ursin) nr. 247

    

Norsdkaugver.

vals e/Nordskaug
Springdans note   springdans e/Nordskaug
190
Masurka i tradisjon masurka trad. Fra Lom
191
På Garmosaksjon vals trad. Fra Lom
192
Skotsk e. Sigurd Biløygard note polka/galopp v/Stein M. Eggen
193
Reinlender e. Olaf Sæter reinlender v/Stein M. Eggen
194
Den friske Kaffekannen note vals Egil Hammermo
195
Mine Længsler note vals (+sang) trad.
196
Ashokan Farewell note sakte vals Av Jay Ungar
197
Masurka e. Kristian Kvåle note masurka v/Stein M. Eggen
198
Finnskogspols e. Tajet note finnskogspols Johan Tajet
 
     
201
Lisa's vals note vals Wendy Grant
202
Reinlender for David note m 2.-st. av S. M. Eggen reinlender Wendy Grant
203
Polsdans note finnskogspols Karl Østbakk
204
Annas visa note sakte vals Leif Göras
205
Springdans e. Arne Hansen note hadelandss. Arne Hansen
206
Springdans fra Land note hadelandss. Hans Vestli
207
Leken hass Karl Estenson

side1

side2

 

lyd Pols trad. - Mjelva
208
Paalsdans note Berglund finnskogspols Scodsberg, Hobøl
209
Go'polsen note lyd  Truleg  spela som Innherredspols H. Alexandersen
210
Yellow Bird note finnskogspols Normn Luboff
211
Kvardagspols e. Trøen note lyd  

Henning Trøen

Etter Småviltlaget

212
 Skotsk Knut Kjøk note    Frå Knut Kjøks notesamling
213
 Reinlender note  

 Etter Kristian Kvåle.
Arr. Stein Magne Eggen

 
214
 Pols note  

Trad. etter Rolf Høystad.
Arr. Stein M. Eggen

215
Borghildpolsen note som Røros-pols lyd Orginalen  Av Borghild Reitan
216
 Springdans fra Asker note   Hambo/polska?  Frå L. M. Lindemanns samling
217
 Brurleken åt Sulhusgubben note

lyd

(Elise)

 Pols

Etter Tron Westberg, Småviltlaget

218 
 Gammel-Bøa

lyd

(Elise)

 Springleik  
219
Halling e. Mærli note

lyd

(Elise)

   
220
Masurka i moll note

lyd

(Elise)

   
221
Galopp nr. 12 Mærli

note

m. arr Wenche

    Gammel galopp etter Nordskaug.
222
Reinlender e. Mærli note

lyd

(Elise)

  Denne har blitt spela i laget før med nr. 96. (m. litt variasjon)
223
Galopp e. Mærli note   (Landsfetiv. Lom)  
224 Frysjuhall-polka

1st m. rev strøk

med arr     2st

    Etter Jens Nielsen Aaslund
225 Masurka frå Nesodden

note

    Spela av Hokholt-karane/Marius Dahl
226 Arve Brakars halling note lyd    
227 Vals i A-dur note          Med arr Etter Jens Nielsen Aaslund
228 Oberstltn. Ingiers storvals note lyd   Etter Tømte?
229

"Polskdans"

e. Lars Nerhagen

noter rev. 26/9-2016

Noter rev110318

lyd

Eva Karlsson

Finnskogpols M. Cecilie
230 Prestens vals i Eidsberg note      
231 Reinlender no. 4 etter Aaslund note lyd    
232 Springdans Depuis II note lyd    
233 Springdans fra Bergen note      
234 Polkett e. Mærli

1. Versjon MT 03042017

2. Versjon T.B. m. arr.

3. Med orginalstrøk av Tonje

 

     
235 Sikkerbøl'n (Enebakk)

Med jus. arr. av Wenche og korrigert besifring

lyd    
236 Reinlender nr. 18 e. Mærli note     "På låven sitter nissen - - "
237 På budor vi danse ska' note lyd    
238 Røyskattdansen note lyd video  
239 Vals i tradisjon note lyd video  
240 Åste-Kari note C lyd video
241 Dimmisjonspolsen note   Demo Av Sturla Eide
242 Fjelljenta note lyd fril.    
243 "Chess" note video    
244 Tvilspols

   Rev. versjon m. strøkforslag

lyd (lyd m. Kvarts og KORK)  
245   tom      
246 Albin Skoglund manglar ennå lyd (lærefil m. Eva Karlsson) Finnskogpols
247 Vals av Niels Ursin note     Dette er orginalen til "Brenn-Pers vals"
248 Linus 1 note Medley    
249 Linus 2 note    
250 Polska från Ödskölt note lyd    
251

Hambopolska e.

P Carlsson

note      
252 Gammal vals från Håbol note lyd    
253 Springdans e. G. Johannesson   lyd    
254 Pols etter Anders Haugen note      
255 Pols etter Jørgen P. Wehn note      
256 Pols av Anders Haugen note      
257 Pols etter Henning Trøen note      
258 Gammel-Erik-leken note      
259 Pols etter Johannes Reitan note      
260 Gammel val fra Idd note lyd    
261 Vals No 8 Enebak m.f. note lyd    
262 Polka til Enebak m.f. note lyd    
263 Den korte valsen note     Sjå også nr. 177 (variant)
264 Reinlender e. Chr. Mærli note      
265 Mester Hanevold note lyd   Ingunn Bjørgo
266 Mot lysere tider note lyd   Ingunn Bjørgo
267 I grenseland note lyd   Ingunn Bjørgo
268 Reinlender frå Idd note      
269 Griffenfeldt note      
270 Polska_Dalsland note      
271 Bröllopsmarsj Dalsland note      
           
           
           

 

Svisker

NR
NAVN: Noter Lyd DANSEART: KOMPONIST/KILDE
500
Den gamle spinnerokken note    
501
Romanipiken note    
502
Kommer nå, våren note      
503
Takk og pris note      
504
Møllerens Irén note      
505
Blåklokker note      
506
De nære ting note      
507
Ola var fra Sandefjord note      
508
Zansibar (G) G-dur      
509
Tangokavaleren note      
510
Roser fra Athen (G) G-dur      
511
Minnenes melodi note      
*
         
520
En liten gylden ring note      
*
         
526
Nidelven        
527
Nordlandsnetter note      
528
Det var på Capri note      
*
         
531
Avskjedstoner note      
532
Tanta til Beate  a-moll lyd plate øvefil m Wenche og Lene  
533
Klara note      
534
Whispering note      
535
Rosa på Bal C-dur     A-dur med song.
536
Der björkarna susa note     A eller G-dur
537
Innbjudan til Bohuslän note      
538
Mine lengsler note      
539
Sjøsala vals note     G-dur
540
Tango etter Nordskaug note video    
541
Den fyrste song        
542
Dansen på Sunnanø        

 

Turdansar

NR
NAVN: Noter Lyd DANSEART: KOMPONIST/KILDE/KOMMENTAR
700
Seierstadhopsa note    
701
Firetur frå Nes på Romerike note    
702
Tretur frå Hordaland note      
703 a
Sandsværril note      
703 b
Feiar frå Vestlandet

note 1

note 2

     
704
Feiar med vals note      
705
Eikerril note      
706
Åttetur frå Asker note      
707
Sekstur 1 og 2 frå Namdalen note     Bruk også nr. 721
708
Seksmannsril note     Soldiers Joy
709
Åttetur med mylne note      
710
Gammal reinlender note     "Reinlender med turar"
711
Sekskorsedans frå Melvær note     Enkel to-veksversjon av Soldiers Joy
712
Tyrolaren        
713a
Stoggen        
713b
Tantoli note      
713c
Lottistå note   "Lott ist tot" https://www.youtube.com/watch?v=s8dpcN6XyDM
714
Ril frå Mausundvær        
715
Ril frå Dønna note      
716a
Totur frå Jelsa note      
716b
Tretur frå Hornindal note      
717
Scartaglen Polka note m. strøk     Brukt til seksmannsril u. rep. i 3. vek.
718
Klappdans frå Østfold note      
719
Giljerosen note      
720
Tale for Kleng spelemann        
721
Sekstur 1 og 2 note      
722
Totur frå Holt note      
723
Hopser med vals note      
724
Usving note lyd   Av Ingun Bjørgo. Brukt til div. rilar.
725
Fandango Storelvdal        
726
Oxdans        
727
Hans og hånån note      
728
Fryksdalspolska note      
729
Mølledansen note      
730
Halling        
731
Karjalainen Katrilli        
732a
Pariserpolka note     Ola Bakar
732b
Rugen note      
733
Lottistå note     "Lott ist Tot"
734
Krossadans m. 6 note      
735
Åttepardans ny note     "Sørensens reinlender"
736
Vestlandsspringar        
737
Familiesekstur note lyd    
738
Tyrolervals note      
739
Fandango frå Romerike note lyd   Niels Ursin
740
Fjällnäspolska        
741
Trommelvalsen note      
742
Stockholmsshottis note      
743
Sternpolka note      
744
Stjernetur frå Hobøl note      
745
Västgøtapolska note      
746
Firetur frå Namdalen note lyd rev.    
747
Feiar frå Sandsvær note      
748
Varsovienne note      
749
Tretur frå Fana note      
750
Spanskur vals (Island) note lyd    
751
I Nørstnes-fjøset note      
752
Holt-rilen note lyd   Opptak m. Sigurd og Ella Fjellestad (kjelder)
753 Figaro (G-dur) note lyd    
754 Pas d' Espagne note lyd video  
755 Pigernes fornøyelse note lyd video  
756 Sekstur på rekke (dansk) note lyd video  
757 Sønderborg kvadrille note lyd video  
758 Arve Brakar halling 226     Noter og lyd på 226
759 Getabocksdansen note         alternativt masurka: 3-veks masurka med 8 takter etter Mærli
760 Kerenski Ny note

 

 

Leikarringen i Moss har sin eigen variant:

Her er ei lydfil frå ringen 

 

761 Sjutrøar frå Senja note lyd    
762 Treklappdans note      
763 Picking of Sticks

note

 

lyd    
764 Bruu 11 note     Alternativt: John Ryans polka  note     lyd
765 Sekskorsedans frå Melver note     Soldiers Joy i rolig reinlender-rytme
766

Kompanidansen/

Kommandantdansen

note m strøk lyd    
767 Vindmølledansen note      
768 Duke of Kentz Walz note link    
769          
770          

 

hjelpefiler

 

 

Jul/eldresentra

NR NAVN: Noter Lyd DANSEART: KOMPONIST/KILDE
1
Deilig er jorden noter    
2
Et barn er født i Betlehem noter    
3
Det lyser i stille grender noter      
4
Den fyrste song eg høyra fekk. noter      
         

 

NR NAVN: Noter Lyd DANSEART: KOMPONIST/KILDE
     
     
           

 

 

 

Fellesrepertoar med Oxford Fiddle Group:

1. An American slow air:

Ashocan Farewell. Noter     Ashokan Farewell mp3-fil     Ashokan Farewell2 mp3-fil

2. Dennis Murphy's/John Ryan's (two lively Irish polkas that everyone around here knows:

Dennis Murphy (Noter)        Dennis Murphy (mp3) 

John Ryans polka  (Noter)    John Ryans (MP3)     John Ryans (MP3)

3. A set of lively American reels:

Over the waterfall + Liberty + Arkansas Traveller  (Noter)        Over the waterfall (MP3)   Alle 3 (MP3)

4. A lively tune and a song. See the YouTube clip:

Ill Tell Me Ma   (noter)   Musikk-demo     You-Tube   Scartaglen Polka     (noter og lydprøve på nett)

5. A set of two English tunes that are on our Bonny Kate CD

Bonny Breast_Bonny Kate (Noter)    The Bonny Breast Knot_Bonny Kate (Mp3)   Annan versjon (MP3)